Hakkımızda


Enetki, ulaşılabilir veri ile doğru teknolojiyi bir araya getirerek, insanların ve kurumların zor sorunlarını çözmek maksadıyla, gerçek verilerin insan odaklı analizi için ürünler ve çözümler üretir. Bunu başarmak için tamamen interaktif insan odaklı analiz için katmanlı uygulamaları bir araya getirerek verileri entegre eder, yönetilebilir kılar ve güvence altına alır.

Büyük veri işleme, kullanıcı deneyimi tasarımı ve veri bilimi alanlarında, pratik ile uzmanlığı bir araya getiren ekiplerden oluşan köklü bir mühendislik firması olan Enetki, en zor sorunları çözmeye çalışan çözüm odaklı takımlar inşaa eder. Kısıtlama olmaksızın, merkezi olmayan ve her biri karar alma yetkisine sahip müstakil ekiplerle çalışır. Her bir ekip problemleri kendi kendine çözme özgürlüğüne sahiptir. Enetki'nin politikalaşma ego ve güç brokerlarına karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

"Toplam Kalite Yönetimini" yönetim felsefesi olarak benimsemiş savunma sanayii teknolojileri, iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında uzman, deneyimli kadrosu ile danışmanlık, yazılım geliştirme, sistem entegrasyon ve donanım işlevlerini bütünleşik olarak sağlamaktır. Ulusal ve uluslararası pazarda sürdürülebilir rekabetçi ve güvenilir firmalar arasında yer alarak dünyadaki tüm teknolojik yenilikleri izleyip, katma değerli ve inovatif ürünler ile üstün bir hizmet anlayışı sunmaktır.

Savunma Sanayii ve bilişim teknolojileri alanında; müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi, kaliteli hizmet anlayışı ile üstün ve yenilikçi yaklaşımlarla rekabetçi, güvenilir, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını, İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı, taahhüt ederiz.
Enetki Bilgi Teknolojileri , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Firmanın tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuatlara uyumlu çalışılacağını, Tüm paydaşları ile birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirmeyi ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretim yapmayı, Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak. Operasyonel yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak. Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak. Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek. Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
Enetki Bilgi Teknolojileri , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak; İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak; çalışanların katılımını sağlamak ve çalışanları teşvik etmek için gerekli imkânları sağlamak; Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek; Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek; Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek; İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı taahhüt ederiz.
Enetki Bilgi Teknolojileri , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Kuruluşumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için; Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan bütünlük, gizlilik ve erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı, Bilgi güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak alınarak, personellerimizde bilgi güvenliği farkındalığını yaratmayı Bilgi güvenliği amaç ve hedeflerimize ulaşarak bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi , İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi, Bilgi Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.
Enetki Bilgi Teknolojileri , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.