SOMPROJECT


Sistemin Ana Özellikleri


Platform

Somproject, güvenli işbirliğine dayalı analiz için pek çok farklı sosyal medya veri kaynağını elde etmek ve entegre etmek için bir takım yetenekler içerir.Platform toplu analizin tam kaydını içeren bir kurumsal bilgi bankası görevi görür.

Esnek Modelleme

Somproject insanlar ve kuruluşların arasındaki bağlantıları ve nesneleri esnek şekilde tanımlanmış grafik olarak modellemektedir. Dinamik antolojiyi etkin kullanır, anında tanımlanıp yeniden tanımlanabilen veri modellerini kullanır, birçok farklı veriyi doğal olarak nasıl tasarladığını yansıtan tutarlı bir bütün haline getirmeye olanak sağlar.

Bilgi Yönetimi

Tüm entegre veriler somprojectin gözden geçirme veri tabanında saklanır. RevDB bir nesneye yapılan her değişikliği, bu değişiklerin kaynak verilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını veya kullanıcılar tarafında yapılan izler yol boyunca adım adım kaydedilir.Kullanıcılar akıl yürütme ile farklı hatalarını keşfedebilir.

Gizlilik ve Güvenlik Kontrolleri

Hassas veri ilerlemesi, çok düzeyli güvenli ve tam denetlenebilirliği desteklemesi için tasarlanmış olan platform mimarisine fazlası ile yerleştirilmiştir. Kullanıcıların bu veriler ile etkileşim kurma izinleri ve kısıtları tanımlanabilmekte olup, müdaheleye karşı korumalı denetim günlüğü tutmaktadır.

Algoritmik İşlemler

Dahili algoritmik yetenekler, analistlerin gözden geçirmesi için sıraya koyacak ilginç veri kümelerini otomatik olarak saptayarak kullanıcıların büyük verilere anlam verme yeteneğini artırır.

İşbirliği

Somproject, gözden geçirme veri tabanı birden fazla kullanıcının kuruluşlar içinde ve dışında aynı veriyi kesintisiz güvenli bir şekilde işbirliği içerinde analiz etmesini sağlar.

Ölçek

Platform ölçeklenebilir mimari ve depolama birimi kombinasyonu ile petebayt ölçekli verileri ele alabilir, ağ trafik akışları ve işlem verileri gibi büyük yapılandırılmış veri kümelerini tutmak için veri ambarı sistemi barındırmaktadır. Yapılandırılmamış metin verilerini büyük koleksiyonda tutulmaktadır.

Özelleştirilebilirlik

Somproject platformu, veri yığınının her katmanında genişletilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Özel kullanıcı arabirimi oluşturmak temel olarak açık bir platform olarak tasarlanmıştır. Dinamik ontoloji aracılığı ile entegre edilmiş verilere java API’sı vasıtasıyla erişilebilir veya toptan olarak ihraç edilebilmektedir.

Uygulamalar

Anlamlı, zamanlı, coğrafi ve tam metin analizi için optimize edilmiş bir entegre araçlar paketi sunar. Kullanıcılar etkin ve çok hızlı kaynak eşleştirmesi yapabilir ve platformun bünyesinde barındırdığı arşiv verileri kaynak kimliklendirmelerine olanak sağlar.