YENi NESiL VERi MERKEZi


Sistemin Ana Özellikleri


Sunucu Çözümleri

Veri merkezi bileşenlerinin en başında sunucu sistemleri gelmektedir. Sunucular, sanallaştırma ortamı üzerinde ya da bağımsız çalışan uygulamaların ihtiyaç duyduğu CPU, memory ve disk alanlarının sağlandığı sistemler, şirketimiz bünyesinde projelere özel çözümler sunmaktadır.

Bütünleşik Mimariler

Sunucu, depolama ve ağ sistemlerini, felaket kurtarma sistemlerini, sanallaştırma ve yönetim yazılımlarını tek bir platformda toplanması sağlanmaktadır.

Yedekleme Çözümleri

İş sürekliliğini veri kaybı olmaksızın alınması gereken önlemler arasında verinin yedeklenmesi, felaket ve acil durumlar da tek bir konsol üzerinden yönetilmesi sağlanmaktadır.

İş Sürekliliği Çözümleri

İş sürekliliğinin planlanması ve olağanüstü durumlar için kurtarma senaryolarının hazırlanması, kurumlara yıkıcı olaylar karşısında hazırlıklı olunması sağlanmaktadır.

Altyapı Çözümleri

Kesintisiz bir iletişim için altyapı sistemlerinde kullanılacak olan ekipmanların seçimi, projenin dizayn edilmesi ve uygulanmasına kadar geçen süreçte titizlikle çalışılmaktadır. Havalandırma sistemi, FM200, Fiber altyapı çalışmaları, güç sistemleri ve pano çalışmaları, ortam izleme, bakır kablolama, soğuk hava koridorları, güvenli geçiş kontrol sistemleri proje dahilinde şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır.